July 2022

ไทยคาดเศรษฐกิจโต 3% ปีหน้า

ไทยคาดเศรษฐกิจโต 3% ปีหน้า

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3% ในปีหน้า แม้ว่าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียก็ตาม ดนุชา พิชญานันท์ ปลัดสภา กล่าวว่า การประสานงานกับทุกประเทศ ประเทศไทยสามารถเติบโตได้ แม้ว่ากระแสน้ำเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญ เมื่อวาน 51 ปีเข้าร่วมวาทกรรมพิเศษ Stronger...

Continue reading...

ประเทศไทยศาลพิพากษาจำคุกชายไทยป่วยทางจิต 12 ปี ฐานหมิ่นประมาท

ประเทศไทยศาลพิพากษาจำคุกชายไทยป่วยทางจิต 12 ปี ฐานหมิ่นประมาท

ชายผู้มีปัญหาสุขภาพจิตถูกตัดสินจำคุก 12 ปี ฐานวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ไทย ชายอายุ 29 ปีชื่อปุณยพัฒน์ โพสต์ข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก Royalist Marketplace ที่ตั้งคำถามถึงความนิยมของราชวงศ์ไทย และการเสด็จประพาสเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบ่อยครั้ง ศิวพันธุ์ มานิตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทกีฬาในท้องถิ่น ...

Continue reading...