August 2023

ศาสตราจารย์ไบลเดนเขียนหนังสือหลายเล่ม โดยมี 2 เล่มคือ “แอฟริกาสำหรับชาวแอฟริกัน” และ “ศาสนาคริสต์ อิสลาม และเผ่าพันธุ์นิโกร”

ศาสตราจารย์ไบลเดนเขียนหนังสือหลายเล่ม โดยมี 2 เล่มคือ "แอฟริกาสำหรับชาวแอฟริกัน" และ "ศาสนาคริสต์ อิสลาม และเผ่าพันธุ์นิโกร"

ไลบีเรียในฐานะสาธารณรัฐเอกราชเพียงแห่งเดียวของแอฟริกาในเวลานั้น ไลบีเรียถือเอาตัวเองเป็นผู้แทนโดยพฤตินัยและเป็นผู้นำของทวีปแอฟริกาในกิจการระดับโลก โดยเริ่มด้วยการเข้าร่วมสหภาพไปรษณีย์สากลเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2422 จนถึงปัจจุบัน ไลบีเรียแสดงตนอย่างแข็งขันในกิจการระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศกว่าสี่สิบแห่ง ไลบีเรียเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสันนิบาตแห่งชาติที่ถูกสั่งห้าม สหประชาชาติและองค์กรทั้งหมดขององค์กร องค์กรแห่งเอกภาพแอฟริกา ปัจจุบันคือสหภาพแอฟริกา...

Continue reading...

พระราชวังแห่งรัฐสภาของโรมาเนียเป็นเจ้าภาพจัดงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศครั้งที่สาม

พระราชวังแห่งรัฐสภาของโรมาเนียเป็นเจ้าภาพจัดงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศครั้งที่สาม

นักการเมืองและผู้นำทางความคิดของโรมาเนีย ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาจากทั่วโลก รวมตัวกันเมื่อเร็วๆ นี้ที่ใจกลางกรุงบูคาเรสต์เพื่อร่วมการประชุมใหญ่ที่มุ่งเน้นเรื่องกฎหมาย จริยธรรม และเสรีภาพทางศาสนา การประชุมเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ในอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงของโรมาเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของสภานิติบัญญัติของประเทศ การประชุมมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับเสรีภาพ ในการนับถือศาสนาในโลกปัจจุบันที่มีประชากรจำนวนมากขึ้น...

Continue reading...

จากข้อมูลของทีมจัดงาน ข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ทำหน้าที่เป็นแรงกระตุ้นเบื้องหลังเหตุการณ์คือ 

จากข้อมูลของทีมจัดงาน ข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ทำหน้าที่เป็นแรงกระตุ้นเบื้องหลังเหตุการณ์คือ 

กิจการ 2:41 ,  42ซึ่งอ่านว่า “จากนั้นผู้ที่ได้รับพระดำรัสของ [พระคริสต์] อย่างยินดีก็รับบัพติศมา และในวันนั้นมีวิญญาณประมาณ 3,000 คน ถูกเพิ่มเข้ามา และพวกเขายังคงแน่วแน่ในหลักคำสอนของอัครสาวกและการสามัคคีธรรม ในการหักขนมปัง และในการอธิษฐาน” (NKJV)...

Continue reading...

“เราคาดหวังว่าเมื่อพวกเขาเทศนาการประชุมประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรก พวกเขาจะได้รับผลอันยิ่งใหญ่”

“เราคาดหวังว่าเมื่อพวกเขาเทศนาการประชุมประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรก พวกเขาจะได้รับผลอันยิ่งใหญ่”

แมคคีย์กล่าว “เมื่อพวกเขาประสบกับไฟแห่งการเผยแพร่ศาสนาในแอฟริกา พวกเขาจะนำถ่านจากไฟกลับไปยังยุโรปและจุดไฟเผาในโบสถ์ของพวกเขาเอง”การประกาศข่าวประเสริฐของ TMI ได้แผ่ขยายไปในหลายประเทศในปีที่ผ่านมา โดยมีการบัพติศมามากถึง 110,000 ครั้งในรวันดาในเดือนพฤษภาคม 2016 และ73,000 ครั้งในเคนยา  ในเดือนมีนาคม 2017 ในยุโรป  ผู้คนมากกว่า...

Continue reading...

พนักงานโรงพยาบาลคนนี้เปลี่ยนส่วนแบ่งบ้านในฝันร้ายเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างไร

พนักงานโรงพยาบาลคนนี้เปลี่ยนส่วนแบ่งบ้านในฝันร้ายเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างไร

Jenie Fuerte วัย 34 ปี ตัดสินใจใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้เกิดประโยชน์โดยเพิ่มเงินออมของเธอ นำเงินที่เธอมักจะใช้จ่ายในการสังสรรค์และท่องเที่ยวไปเป็นเงินฝาก ก่อนหน้านี้เธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันใน Ealing และตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของบ้านมาโดยตลอด โดยได้เปิด Help to Buy Isa...

Continue reading...

Wood Street อยู่ทางตะวันออกของ Walthamstow Central ใกล้กับปลายใต้สุดของ Epping Forest 

Wood Street อยู่ทางตะวันออกของ Walthamstow Central ใกล้กับปลายใต้สุดของ Epping Forest

ดังนั้นจึงมีสีเขียวเป็นพิเศษ แม้ว่าเส้นทางหลักของ Wood Street จะมีทางไปค่อนข้างไกลก่อนที่จะมีใครบ่นเรื่องพื้นที่ รอบๆ ตลาดมีเฉลียงย้อนยุคมากมาย หลายหลังดัดแปลงเป็นแฟลต รวมถึงบล็อกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2% ในช่วงการระบาดใหญ่ แต่เพิ่มขึ้น 130% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา...

Continue reading...